Algemene voorwaarden

  • Een abonnement bij CrossFit Lier kan pas genomen worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Een studententarief kan maximum gebruikt worden tot de leeftijd van 23 jaar.
  • Voedingssupplementen worden slechts één keer per maand besteld door CrossFit Lier. Dit zal telkens de laatste vrijdag van de maand zijn. Alle producten die later besteld worden door de klant zullen dus pas op het einde van  de volgende maand kunnen afgehaald worden.
  • Uitgezonderd abonnementen, zijn alle producten uit onze webshop exclusief te koop aan de aangegeven prijs voor leden van CrossFit Lier.  Al wie zonder lidmaatschap een product wil aanschaffen langs deze weg, zal de totale prijs moeten betalen die men kan terugvinden op de hoofdwebsite van de leverancier.
  • Het product zal steeds verplicht moeten afgehaald worden in onze CrossFit – box op de Kesselssteenweg 6 te 2500 Lier. De producten zullen NOOIT rechtstreeks bij de klant thuis worden geleverd.
  • De klant verbindt zich ertoe om bij levering het product te aanvaarden, zoals het door hem/haar werd besteld. De smaak en hoeveelheid moeten dus duidelijk worden meegegeven bij elk order.
  • De klant is zich ervan bewust dat elk product aan de achterzijde van de verpakking een duidelijke uitleg bevat omtrent de gebruiksvoorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant, en niet van CrossFit Lier, om aan deze gebruiksvoorwaarden te voldoen.
  • Per klant mogen er maximum drie producten besteld worden per maand, om doorverkoop aan derden te vermijden.